Срокове: 
За октомврийски прием

  • за задочно обучение - до 4 октомври за текущата година
  • за редовно обучение - до 26 октомври за текущата година
  • дистанционно обучение - 26 октомври за текущата година

За мартенски прием

  • за задочно обучение - до 9 март  за текущата година
  • за редовно обучение - до 16 март за текущата година
  • дистанционно обучение – 16 март за текущата година