Кандидатстудентската кампания на СА „Д.А.Ценов“–Свищов

за учебната 2024/2025 г.

стартира на 15.01.2024 г.