Кандидатстудентската кампания на СА „Д.А.Ценов“–Свищов

за учебната 2023/2024 г.

стартира на 19.01.2023 г.