Проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000008608
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Проектът е договориран със срок на изпълнение от 26 месеца или от 01/09/2021 г. до 31/10/2023 г. Основни количествени цели на проекта са реализиране на 1 смесена интензивна програма с минимум 15 участници и 34 мобилности на студенти и персонал на СА „Д. А. Ценов“ във висши училища и организации от страни по програмата  [виж още...]

Проект № 2020-1-BG01-KA103-078434
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). Проектът е договорен със срок на изпълнение от 36 месеца или от 01/06/2020 г. до 31/05/2023 г. Основната количествена цел на проекта е реализиране на 80 образователни мобилности на студенти и персонал [виж още...]

Проект № 2019-1-BG01-KA103-061445
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС, договориран с първоначален срок на изпълнение от 01/06/2019 г. до 30/09/2020 г., но в последствие той е удължен до 30/09/2021 г. Основна количествена цел на проекта е увеличаване на мобилността на студенти и персонал от 57 на 65 [виж още...]

Проект № 2018-1-BG01-KA103-047258
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 21 студентски мобилности, в т.ч. 8 с цел обучение и 13 с цел практика и 36 мобилности на персонал, в т.ч. 28 мобилности на персонал с цел преподаване и 8 мобилности на персонал с цел обучение. От мобилностите на персонал с цел обучение [виж още...]

Проект № 2017-1-BG01-KA103-035825
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 19 студентски мобилности, в т.ч. 9 с цел обучение и 10 с цел практика и 27 мобилности на персонал, в т.ч. 17 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 10 мобилности на персонал с цел обучение. [виж още...]

Проект № 2016-1-BG01-KA103-023235
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 16 студентски мобилности, в т.ч. 10 с цел обучение и 6 с цел практика и 20 мобилности на персонал, в т.ч. 15 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 5 мобилности на персонал с цел обучение [виж още...]

Проект № 2015-1-BG01-KA103-013738
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+", КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 9 студентски мобилности с цел обучение и 23 мобилности на персонал, в т.ч. 11 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 12 мобилности на персонал с цел обучение [виж още...]

Проект № 2014-1-BG01-KA103-000035
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 10 мобилности на академичен персонала (с цел обучение и с цел преподаване) и 7 студентски мобилности. Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма "Еразъм+" [виж още...]