Проект № 2018-1-BG01-KA103-047258
Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 21 студентски мобилности, в т.ч. 8 с цел обучение и 13 с цел практика и 36 мобилности на персонал, в т.ч. 28 мобилности на персонал с цел преподаване и 8 мобилности на персонал с цел обучение. От мобилностите на персонал с цел обучение [виж още...]

Проект № 2017-1-BG01-KA103-035825
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 19 студентски мобилности, в т.ч. 9 с цел обучение и 10 с цел практика и 27 мобилности на персонал, в т.ч. 17 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 10 мобилности на персонал с цел обучение. [виж още...]

Проект № 2016-1-BG01-KA103-023235
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 16 студентски мобилности, в т.ч. 10 с цел обучение и 6 с цел практика и 20 мобилности на персонал, в т.ч. 15 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 5 мобилности на персонал с цел обучение [виж още...]

Проект № 2015-1-BG01-KA103-013738
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+", КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 9 студентски мобилности с цел обучение и 23 мобилности на персонал, в т.ч. 11 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 12 мобилности на персонал с цел обучение [виж още...]

Проект № 2014-1-BG01-KA103-000035
Осъществява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 10 мобилности на академичен персонала (с цел обучение и с цел преподаване) и 7 студентски мобилности. Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма "Еразъм+" [виж още...]