Ученически състезания и кариерни форуми

Отличените разработки на учениците, участвали в Националното ученическо състезание по статистика „15 години България в Европейския съюз – статистически измерения на промените“ , са отпечатани в брой 2/2022 г. на списание „Статистика“ в рубриката „Информации, рецензии, консултации“