Национално ученическо състезание „Управленски решения в международния бизнес“

                                                                    Национално ученическо състезание
                                                        „Управленски решения в международния бизнес“
                                                     Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
                                                                         Кариерен център и
                                                      катедра „Международни икономически отношения“
                                              отправят покана към учениците от 11 и 12 клас за участие в
                                                             Национално ученическо състезание
                                                  „Управленски решения в международния бизнес“

Екипът на катедра „Международни икономически отношения“ (МИО) тридесет години развива професионалните качества на студентите за разрешаване на проблеми, свързани с международния бизнес, външната търговия и съвременната икономика.
Днес ние търсим амбициозни млади хора, готови да проверят своите знания и умения в национално ученическо състезание в сферата на човешките ресурси, дигиталния маркетинг и реалната бизнес среда.
Състезанието по „Управленски решения в международния бизнес“ е под формата на представяне на творческо решение на задача (проблем), предоставен от работещи професионалисти, завършили висшето си образование в специалност МИО в Свищов.

Участниците трябва да генерират идеи и представят решение по един от следните казуси:
1) „Стратегия за преструктуриране на задачите в HR отдела“ – предоставен от Ива Василева, отдел Global Business Services, СИМЕНС България (казусът е наличен ТУК).

2) „Брандинг и маркетинг в дигиталната среда“ – предоставен от Мартин Пеев, Мениджър Бизнес Развитие в Диверсистем ЕООД (казусът е наличен ТУК).

3) „Защо да започна собствен бизнес сега“ – предоставен от Пламен Михов, собственик на бизнес Amway (казусът е наличен ТУК)

Условия на участие:

  • Учениците трябва да са записани в 11 или 12 клас на настоящата 2022/23 учебна година.
  • Учениците могат да работят самостоятелно, или в екипи от по двама или трима души.
  • Екипите могат да са съставени от ученици в различни класове, както и от различни училища.
  • Всеки участник / екип си избира и работи само по един от предоставените казуси.
  • Предимство имат креативни и иновативни решения с високо ниво на приложение.

Начин на провеждане:

  • Първи етап

а) Подготовка и съставяне на решение на избраната задача. Решението трябва да бъде под формата на текстов файл, презентация или видео файл.
б) Попълване на формуляр за участие. Формулярът се попълва от участника (ако работи сам) или от член на екипа (от името на целия екип). Формулярът е наличен ТУК.
в) Изпращане на решението на задачата  - като връзка във формуляра за участие или по e-mail на адрес: i.petrov@uni-svishtov.bg.

  • Втори етап: участниците представят и защитават решението на задачата си онлайн пред жури, съставено от авторите на казусите и екипа на катедра МИО.

Важни срокове

  • 4 декември 2022 г. (неделя) - краен срок за изпращане на всички разработки.
  • 7 декември 2022 г. (сряда) – обявяване на участниците и публикуване на програма за представяне на решенията на www.miosvishtov.top
  • 10 декември 2022 г. (събота) – участниците представят и защитават разработките си онлайн пред жури, съставено от авторите на казусите и екипа на катедра МИО.

Всеки ученик ще получи Сертификат за участие, който дава предимство при кандидатстване в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов по първо желание в редовна форма на обучение.
Най-добрите идеи ще получат награди, осигурени от организаторите и Алумни клуб МИО.

За контакти:
Катедра „Международни икономически отношения“
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
ул. „Емануил Чакъров“ № 2
гр. Свищов, п. к. 5250

Повече информация и указания към участниците в състезанието може да намерите и на страницата на катедра МИО: www.miosvishtov.top