Академични събития

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” организира кръгла маса на тема: „Влияние на преките германски инвестиции върху социално-икономическия живот в общините от Средногорието” по научноизследователски проект №5-2022 „Регионални ефекти от преките германски инвестиции в българската икономика“
Катедра „Счетоводна отчетност“ организира кръгла маса-дискусия „Обучението по счетоводство – нови концепции и приложни решения“ по научноизследователски проект № 4-2022 ”Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование”