Национален конкурс за ученическо есе “Моето бъдеще в икономиката на България“

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и катедра „Обща теория на икономиката“ имат удоволствието да поканят учениците от 12 клас на средните училища да вземат участие в организирания

Национален конкурс за ученическо есе
„МОЕТО БЪДЕЩЕ В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Условия на конкурса

  • конкурсът е неприсъствен (по електронен път);
  • участието на учениците е самостоятелно;
  • участие в конкурса могат да вземат ученици само от 12 клас;
  • всеки ученик може да участва само с едно есе;
  • няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето

  • обем: до 5 страници;
  • формат: Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font - Times New Roman, Size - 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;
  • използване на прикачения МАКЕТ НА ЕСЕ с включени данни за регистрация на участника.

Срок за предаване
Очакваме есетата до 13 април 2023 г. (четвъртък) на електронна поща l.nestorov@uni-svishtov.bg.

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_OTI-име, фамилия-населено място (например Ese_OTI-Todor Petrov-Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

За допълнителна информация:
доц. д-р Людмил Несторов – 0889 59 11 99.