Национално ученическо състезание в направление „Митнически и данъчен контрол“

На 24 ноември 2022 г. (четвъртък) в ПГИ “Георги Стойков Раковски”, в гр. Ямбол катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ организира Национално ученическо състезание в направление „Митнически и данъчен контрол“. Всеки от участниците ще се състезава индивидуално, като в рамките на 1,5 часа трябва да решат мини казуса, оформени под формата на тестови въпроси с множествен избор на отговорите. За решаване на поставените казуси са достатъчни знанията, получени от учениците по изучаваните от тях икономически дисциплини.

Окончателна програма:

Час      Дейност
12.30 – 13.00 Регистрация
13.00 – 13.15 Откриване на Националното ученическо състезание
13.15 – 14.45 Работа по състезателното задание
14.45 – 15.15 Оценяване на състезателното задание
15.15 – 15.30 Награждаване на участниците и закриване на състезанието

При възникнали въпроси от Ваша страна моля да се свържете с нас:

гл. ас. д-р Жельо Желев
e-mail: control@uni-svishtov.bg
GSM: 0882 752 642
Катедра КАСД, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов,
п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” № 2