Национален ученически конкурс за есе по „Счетоводство“

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
Кариерен център, секция „Образователен маркетинг” и
Катедра „Счетоводна отчетност“
отправя покана към всички ученици от 11 и 12 клас за участие в Национален ученически конкурс за есе по „Счетоводство“
86 години Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – Свищов
86 години преподаване и обучение по счетоводство в Стопанска Академия“Д. А. Ценов” – Свищов

Конкурсът е подчинен на водещите ценности на висшето ни училище, залегнали още в самото начало в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в град Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов“ с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки.“

Каним всички ученици от 11 и 12 клас да участват с есе, в което да представят своите виждания относно:

„БЪДЕЩЕТО НА СЧЕТОВОДСТВОТО – МНОГО МИНАЛО И МАЛКО НАСТОЯЩЕ“

Краен срок за изпращане на есетата – 25 ноември 2022 г. на имейл kso@uni-svishtov.bg. Файлът (в doc или docx формат) трябва да съдържа още следната информация:

● Трите имена;
● Училище, клас, специалност, научен ръководител;
● Имейл и телефон за връзка с ученика и учителя.
Комисия от членовете на катедрата ще разгледа и оцени работите. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Стопанска академия в навечерието на Студентския празник – 7 декември 2022 г.
Всеки ученик ще получи Сертификат за участие. На учениците с най-интересни и креативни разсъждения и идеи ще бъдат връчени Грамоти.
Сертификатите предоставят предимство на завършващите при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов по първо желание в редовна форма на обучение.

Нека заедно да докажем, че „ЗНАНИЕТО Е СИЛА!“
 

 

Очакваме Ви!

За допълнителна информация:
доц. д-р Галина Чиприянова
e-mail: kso@uni-svishtov.bg