Програми:
  • Икономика и организация на покупките и снабдяването
  • Организация и управление на туризма