Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания в областта на бизнес мениджмънта във всички сектори на стопанския живот, финансовото планиране, управлението на човешките ресурси, организационното поведение, IT-технологиите, общото и административното право, принципите на управление и подходите за решаване на мениджърските проблеми. Специално внимание се отделя на човешкия фактор в управлението; стратегиите за устойчиво развитие на фирмата; организационната и мениджърската култура; интеграционните процеси в Европейския съюз; управлението в условията на риск и приложението на моралните и етични норми в бизнеса.

Програми:
 • Организация и управление на бизнеса
 • Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност
 • Управление на човешките ресурси
 • Аграрен мениджмънт
 • Индустриален мениджмънт
 • Мениджмънт на предприемаческата дейност
 • Мениджмънт на търговската дейност
 • Мениджмънт на туристическата дейност
 • Екомениджмънт
 • Контролинг
 • Управление на фирмената сигурност
 • Организация и администриране в управлението
 • Управление на персонала