Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и умения, концепции, теории и механизми за управление на социалните и здравните дейности. Специално внимание се отделя на институционалната и правната организация на здравеопазването, финансирането и застраховането в здравноосигурителните структури, здравната политика и сътрудничество, здравните и социалните грижи; пенсионното и здравното осигуряване, допълнителното доброволно здравно осигуряване, социалното подпомагане и IT-услугите.

Програми:
  • Здравен мениджмънт
  • Социален мениджмънт
  • Икономика на здравеопазването