Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за значимостта и приложението на счетоводството в управлението на фирмата и анализа на бизнес решенията. Специално внимание се отделя на международните счетоводни стандарти за финансово отчитане и одит, на управленското, бюджетното, банковото и финансово счетоводство; на възможностите за прилагане на програмни продукти в счетоводната дейност.

Програми:
  • Счетоводна отчетност
  • Счетоводство и контрол
  • Счетоводство и одит
  • Управление и счетоводство на фирмата
  • Международни стандарти за финансово отчитане и финансов одит
  • Съдебно-счетоводни експертизи
  • Международни счетоводни стандарти