Обучението е насочено към получаване на широка управленска подготовка в областта на централната и местната администрация, местното самоуправление, административното право и административния процес, публичното право, правото на Европейския съюз. Специално внимание се отделя на финансовия мениджмънт, управлението на човешките ресурси, управлението на обслужващата сфера, териториалното планиране и регулиране на икономиката, териториалното и селищното устройство, комуникациите и връзките с обществеността, изследователските методи в публичната администрация.

Програми:
  • Публична (и бизнес) администрация
  • Регионалистика и европейска интеграция
  • Мениджмънт на регионалното развитие