Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за: съвременното глобално стопанство; участието на България в регионалните и световните икономически процеси; международния бизнес; отчитането на външнотърговските сделки и операции; международните финанси; международния маркетинг; международното застраховане, предприемачество и търговско право. Специално внимание се отделя на интеграцията на Европейския съюз и членството на България в него.

Програми:
  • Международен бизнес
  • Международни икономически отношения
  • Международни финанси и външнотърговски мениджмънт
  • Европейска интеграция и проекти