Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания за същността, особеностите и организационната структура на финансовия, данъчния и валутно-митническия контрол. Специално внимание се отделя на технологията на контрола и реалните възможности за неговото усъвършенстване; на спецификата на конкретните проверки; на органите с контролни правомощия; на законовата и нормативна база; на резултатите от извършените проверки и последващия контрол.

Програми:
  • Данъчно облагане и данъчен контрол
  • Валутен и митнически контрол
  • Отчетност, контрол и анализ на фирмената дейност
  • Митническо агентиране
  • Вътрешен контрол, външен и вътрешен одит