Обучението е насочено към получаване на разностранни и задълбочени знания и практически умения за техническо и програмно осигуряване, разработване и прилагане на софтуер, използването на съвременни IT, локални и глобални мрежи. Специално внимание се отделя на: влиянието на съвременните технологии върху системите за вземане на решения; операционните системи; компютърните мрежи; пакетите програмни продукти за различни приложения в бизнес среди; изграждането на корпоративни и офис-ориентирани информационни системи, мултимедийни технологии и графичен дизайн.

Програми
  • Информационен мениджмънт
  • Информационни технологии
  • Електронен бизнес и електронна търговия