Целта на курса по управление на малък бизнес е да въведе обучаемите в предизвикателния свят на бизнеса, да ги запознае с особеностите на процесите на проектиране и създаване на малко предприятие. Акцент се поставя върху счетоводството и маркетинга , както и на стратегиите за развитие на малкото предприятие, дистрибуционната политика, и управление на риска в малкото предприятие.