Специализацията подготвя висококвалифицирани професионалисти, създава и развива компетенции и умения за преценка редовността на документите, установяване на фалшиви и манипулирани документи, процедурите по назначаването, подготовката, осъществяването и приемането на експертното заключение, технологията за извършване на съдебно-икономически експертизи, правата и задълженията на експерта, способите и техниките на контрола, възможностите за ползване на криминалистични методи в експертната дейност.