Целта на обучението по специализацията е да подготви курсистите за успешен старт в практическото овладяване на бизнеса, за което спомагат основополагащи дисциплини с практическа насоченост. Специализацията създава и развива компетенции и умения за търговско право, трудово право, практически въпроси на вписването на търговците, защита на потребителските права, финансово и осигурително право, практическа насоченост към Регистрация на търговец, необходими документи и такси за регистрация.