Обучението е ориентирано към основни понятия, явления и закони в съвременното световно стопанство, необходими на икономистите при тяхната практическа дейност в условията на взаимнообвързани икономики. Акцентира се предимно на теоретически и практически знания, свързани с международното икономическо сътрудничество и икономическата интеграция, като форми на интернационализация и техните съвременни форми на явление в практиката.Специализацията създава и развива компетенции и умения за анализиране на международния пазар, търговски преговори с чуждестранни партньори, прилагане на външнотърговските и митнически режими целесъобразно.