Целта на специализация "Корпоративен PR" е да отговори на растящите потребности на бизнеса от специалисти по връзки с обществеността с висококачествена интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания и умения в областта на икономическите, информационните, хуманитарните и  социалните науки. Завършилите тази специализация съчетават професионални умения и способности с фундаменталните етични ценности на хуманно отношение към служителите в организацията и партньорите.