Специализацията обхваща съдържание, което е съобразено с най-новите теоретични концепции и практически постижения в тази област. Обучението по специализацията създава и развива компетенции и умения за интернет технологиите, Web дизайна, електронен бизнес, електронни и мобилни разплащания, интеграция на бизнес информационните системи, информационна сигурност и защита на данните.