Специализацията подготвя висококвалифицирани професионалисти , които имат компетентност за  разкриване злоупотреби  с интересите и ресурсите на стопанските предприятия, финансовите организации и националната икономика. Подготвя специалисти по сигурността в банки, министерства, ведомства, областни и общински администрации, вътрешни одитори в публичния сектор, одитори в Сметната палата, финансови инспектори и данъчни инспектори. Специализацията създава и развива  компетенции за бизнес анализ, разузнаване и сигурност в икономиката, видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления, конкурентно разузнаване и промишлен шпионаж.