Една от основните образователни цели е да се формират теоретични знания и тренинг за борсите и борсовите операции със стоки, валута, работна сила и ценни книжа В тази връзка ще се предоставят знания и за техниката на борсовия анализ и отчетността, осигуряващ необходимата информация на инвеститорите при избора на инвестиционна стратегия и пазарно поведение на борсите. Получените знания и умение се използват на висше и средно управленско равнище в стокови, фондови и трудови борси, туристически и митнически агенции, редица предприемачески дейности – импресарска, меценатска, звукозаписна, спортна и др.