Обучението е насочено към придобиване на знания за конкуренцията и конкурентните стратегии, стратегиите в агробизнеса, изучаване на нормативните документи, регламентиращи дейността на земеделските производители, информационните технологии в агробизнеса, организацията и производството на биопродукти, дистрибуция на биологичните продукти, както и управление и финансиране на биологични стопанства.