Обучението е насочено към въпросите на организацията, технологията, обхвата и съдържанието на банковия надзор, банковия одит и вътрешния банков контрол. Разглеждат се обхвата и обектите на контрола, осъществяван от контролните органи на различни равнища – външен и вътрешен контрол. Подготвят се специалисти в областта на банковия анализ и на вътрешния банков контрол. Дава се възможност и за продължаване на професионалната реализация чрез системата на банковия одит.