Ръководство

ст. преп. д-р Асен Атанасов

ст. преп. д-р Асен Атанасов

Вр. ИД Ръководител катедра
Мария Чонова

Мария Чонова

Инспектор катедри

Академичен състав