ст. преп. д-р Елиз Караманлиева

ст. преп. д-р Елиз Караманлиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Длъжност Старши преподавател