Позитивното отношение към спорта и изграждането на навици за системно спортуване са обществен и неотменен белег на образователната технология в СА“Д.А.Ценов“.
             Организацията на дейността на катедра“Физическо възпитание и спорт“, както и наличието на уникална многофункционална спортна база позволяват на студентите сами да определят вида спорт по който желаят да се обучават ,/от предложените в учебната програма/ в зависимост от своите предпочитания.Учебните занятия се провеждат в Спортния комплекс в удобно за студентите време,като за любителите на туризма редовно се организират походи по предварително утвърдени  маршрути.
              Извън редовните занимания желаещите студенти могат да се включат и да участват в подготовката на представителните отбори на Академията,които отстояват традиционно силните си позиции в студентския спорт.