Мирена Велчева

Мирена Велчева

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Човешки ресурси"
Длъжност Главен специалист "Личен състав"