С цел практика
Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) подпомага университетите в предлагането на стажантски позиции и администрирането на студентските стажове. Студентът е длъжен сам да намери работната позиция, която трябва да съответства на специалността, по която той се обучава. Кандидатът трябва да притежава среден успех от следването минимум Много добър (4.50). Стопанска академия осъществява селекцията на студенти за мобилност с цел практика. Студентът е длъжен да предостави писмо за намерение на работодателя и писмо-покана, чрез които гарантира, че има осигурена стажантска позиция. След подаване на необходимите документи, студентът преминава изпит по чужд език за ниво B2. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00). Консорциум АПАО взема решение, дали да одобри селектираните кандидати и да финансира тяхната мобилност.

 

Приемаща държава

Месечен грант

Група 1 - Държави с висок стандарт на живот
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия.

700

Група 2 - Държави със средно ниво на стандарт на живот
Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.

700

Група 3 - Държави с нисък стандарт на живот
Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия.

650

 

Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+"
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент

 

Документи по етапи на мобилността:

 

  • Преди мобилността:
  • Споразумението за практическо обучение (част по време на мобилността) – при наличие на промени в програмата за практическо обучение

След мобилността: