Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“ 
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма  „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за признаване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+

 

Документи по етапи на мобилността:

Преди мобилността:
След мобилността:
  • Сертификат за престой
  • Билети, бордни карти, фактура от хотел и др.
  • Доклад за проведена мобилност (по образец)
  • Копие на застрахователна полица (ако не е предоставена преди мобилността)
  • EU survey
  • Признаване на мобилността на персонала с цел обучение