Комисия по учебно-планова и международна дейност.

Комисията по учебно-планова и международна дейност осъществява връзката между Студентски съвет и Академичното ръководство. Целта на комисията е да подпомага студентите при възникнали проблеми с администрацията.

Комисия по културно-масова дейност и реклама.

Комисията по културно-масова дейност и реклама има за цел да популяризира извън-аудиторни, културни, спортни и социални мероприятия. Основната цел на комисията е популяризирането на дейностите извършвани от студентите и Академичното ръководство. Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентското общество.

Комисия по социално-битови въпроси на учащите.

Комисията по социално-битови въпроси на учащите се към Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”  се състои от пет членове от списъчният състав на Студентски съвет. В ресора на това звено на Студентски съвет се работи за доброто битуване на студентите на територията на Стопанска Академия. За целта членовете на комисията спомагат за добрата организация в студентски столове и общежития.

Комисия по „Спорт”

Дейността на комисията се съсредоточава върху организирането на спортни мероприятия, както и подпомагане участието на представителните отбори на Академията в междууниверситетските спортни събития. За целта комисията се стреми да осъществява турнирни срещи в областта на футбола, волейбола, баскетбола и пр.

Основната цел на комисията е подпомагане на масовия и индивидуалния спорт в СА “Д.А. Ценов”.