1. Докторант Йоана Ангелова Константинова – председател на Студентски съвет
 2. Докторант Тоня Тодорова Петрушева – зам.-председател на Студентски съвет
 3. Виктория Миленова Борисова – зам.-председател на Студентски съвет
 4. Докторант Пламена Йорданова Колева
 5. Ангелина Иванова Христова
 6. Атанас Атанасов Атанасов
 7. Веселин Петров Симеонов
 8. Габриела Пенчева Пантелеева
 9. Десислава Петрова Маринова
 10. Димитър Антонов Димитров
 11. Иван Стефанов Колев
 12. Красимир Деянов Ръжев
 13. Красимир Сашев Дечев
 14. Лальо Василев Лалев
 15. Мариела Иванова Дункова
 16. Мартин Боянов Сандев
 17. Мирела Бисерова Ангелова