1. Стелла Ивова Хаджиева - Председател на Студентски съвет
 2. Янислава Пламенова Кръстева - Зам.-председател на Студентски съвет
 3. Докт. Лилия Владимирова Петкова – Зам.-председател на Студентски съвет
 4. Ангелина Иванова Христова
 5. Анита Цветославова Ивайлова
 6. Аспарух Миленов Мидов
 7. Веселин Петров Симеонов
 8. Габриела Пенчева Пантелеева
 9. Даниел Дончев Дончев
 10. Десислава Иванова Нанкова
 11. Красимир Сашев Дечев
 12. Кристина Йорданова Кирова
 13. Мария Борисова Илиева
 14. Мирела Бисерова Ангелова
 15. Мирослава Емилова Минкова
 16. Снежана Александрова Велева
 17. Станислав Марианов Димитров
 18. Теодора Андреева Попова
 19. Цветан Руменов Митев