1. Докт. Лилия Петкова - Председател на Студентски съвет
 2. Стелла Хаджиева - Зам.-председател на Студентски съвет
 3. Стефани Спасова - Зам.-председател на Студентски съвет 
 4. Янислава Кръстева - Протоколист на Студентски съвет
 5. Диян Николаев- Зам. - протоколист на Студетски съвет
 6. Докт. Жанета Ангелова - Председател на Комисия „Учебно планова и международна дейност“
 7. Станислава Каменова - Председател на Комисия „Културно-масова дейност и реклама“
 8. СтаниславДимитров - Председател на Комисия „Социално-битови въпроси на учащите“
 9. Аспарух Мидов - Председател на Комисия „Спорт“
 10. Венеция Игнатова
 11. Деница Николова
 12. Ренета Горанова
 13. Цветелина Станева
 14. Десислава Нанкова
 15. Камелия Савова
 16. Веселин Блажев
 17. Мария Илиева
 18. Докт.Венета Любенова
 19. Соня Стоилова
 20. Даниел Попов