• Докт. Силвия Заркова – Председател на Студентски съвет
 • Докт. Пресиян Василев - Зам.-председател на Студентски съвет
 • Докт. Жанета Ангелова - Зам.-председател на Студентски съвет
 • Деница Николова – Протоколист на Студентски съвет
 • Ваня Христова – Зам.-протоколист на Студентски съвет
 • докт. Венета Любенова – Председател на Комисия „Учебно планова и международна дейност“
 • Станислава Каменова – Председател на Комисия „Културно-масова дейност и реклама“
 • Кристин Кръстева – Председател на Комисия „Социално-битови въпроси на учащите“
 • Стефани Спасова – Председател на Комисия „Спорт“
 • Венеция Игнатова
 • Камелия Савова
 • Петя Костова
 • Петя Маркова
 • Пламен Тотев
 • Ренета Горанова
 • Соня Стоилова
 • Цветелина Станева
 • Цветомил Иванов