• Никита Йорданов - Председател на Студентски съвет
 • Мария Аврамова - Зам.-председател на Студентски съвет
 • Росен Колев - Зам.-председател на Студентски съвет
 • Ирена Декова - Главен протоколчик на Студентски съвет
 • Велислава Георгиева - Председател на КМДР
 • Стефани Спасова - Председател на Комисия Спорт
 • Николета Николаева - Председател на КСБВУ
 • Костадинка Шуманова - Председател на КУПМД
 • Мария Илиева
 • Станислава Каменова
 • Нурияна Мирославова
 • Лилия Петкова
 • Антонио Първанов
 • Анабел Монова
 • Галя Боянова
 • Силвия Заркова
 • Илейна Колева
 • Пресиян Василев