гл. ас. д-р Юлиян Господинов

гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент