Публикации на доц. д-р Венцислав Вечев

Тип: Монография (9)
Заглавие на публикацията: Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол
Съавтори: Методи Христов, Силвия Трифонова, Валя Василева, Пресияна Ненкова, Станислав Димитров, Гергана Михайлова-Борисова, Евгени Райков, Иван Костов, Аглика Кънева, Вениамин Тодорвов, Пламен Иванов, Румяна Пожаревска, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Радка Андасарова, Али Вейсел, Атанас Атанасов, Камелия Савова, Диана Петрова, Росица Иванова, Мая Начкова, Теодора Рупска, Венцислав Вечев, Илиян Христов, Джеймс Йоловски, Надя Котева, Емил Асенов, Даниела Петрова, Явор Башев, Iryna Zhukarovska
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2022
ISBN: 978-619-232-591-6
Страници: 469

Заглавие на публикацията: Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол
Съавтори: Венцислав Вечев, Атанас Атанасов, Снежана Башева, Румяна Пожаревска, Даниела Фесчиян, Радка Андасарова, Али Вейсел, Емил Асенов, Анита Атанасова, Теодора Рупска, Росица Иванова, Камелия Савова, Ани Стойкова, Мая Начкова, Христина Орешкова, Диана Петрова, Даниела Георгиева, Десислава Йосифова, Ивелина Петкова, Атанаска Филипова-Сланчева, Миглена Павлова, Мария Маркова, Георги Христов, Калина Кавалджиева, Лиляна Джонева, Георги Ранчев, Пламен Илиев, Бистра Николова, Анелия Галинова, Бойко Доленски
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISBN: 978-619-232-457-5
Страници: 458

Заглавие на публикацията: NECESSITY FOR A MODIFICATION OF THE ACCOUNTING LEGISLATION IN THE PUBLIC SECTOR FIELD
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ "Талант", 2020
ISBN: 2603-4824
Страници: 11

Заглавие на публикацията: NECESSITY FOR A MODIFICATION OF THE ACCOUNTING LEGISLATION IN THE PUBLIC SECTOR FIELD
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ "Талант", 2020
ISBN: 2603-4824
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на кредитната дейност в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Библиотека Стопански свят, 2015, бр.127, с.1-187
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1310-2737
Страници: 187

Заглавие на публикацията: Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия
Съавтори: Михаил Дочев, Георги Баташки, Атанас Атанасов, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова, Иван Андреев, Галина Чиприянова, Румяна Михайлова, Венцислав Вечев, Диана Крумова, Ралица Данчева, Галя Георгиева, Мирослав Тодоров, Ради Димитров, А. И. БЕЛОУСОВ, Г. В. МИХАЙЛОВА, Т. В. ЗАХАРОВА, С. В. КАМЬIСОВСКАЯ, Е. А. ШЕЛУХИНА
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1056-3
Страници: 296

Заглавие на публикацията: Развитие на счетоводството в България и Русия в условията на икономическа глобализация
Съавтори: Михаил Дочев, Георги Баташки, Радосвета Кръстева-Христова, Станислав Александров, Атанас Атанасов, Цветан Цветков, Диана Крумова, Галя Георгиева, Галя Иванова-Кузманова, Мирослав Тодоров, Ралица Данчева, Тодор Тодоров, Венцислав Вечев, Диана Папраданова, Божидар Божилов, Иван Андреев, Галина Чиприянова, Росица Симеонова, Румяна Михайлова, В. ГЕТМАН, Л. КАТАНЕЕВА, И. САФОНОВА, Н. РОЖКОВА, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, С. ХАРЧЕНКО, Е. Ефремова , Л. СОТНИКОВА, В. СИДНЕВА, О. РОЖНОВА, И. ОСИПОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Х. Нурмухамедова , Н. Новикова , Е. СЕРЕДЮК, К. АРТАМОНОВА, О. РОДИОНОВА, М. АРЧАКОВА, Н. Голишева, Л. МЕЛЬНИКОВА, Е. ДОМБРОВСКАЯ, Н. ПАРАСОЦКАЯ, И. ЮРАСОВА, Л. ГЕРАСИМОВ, У. БЛИНОВА, Р. АМИРОВА
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1036-5
Страници: 372

Заглавие на публикацията: Современные модели бухгалтерского учета в России и Болгарии (Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия )
Съавтори: М. Эскиндаров, В. ГЕТМАН, С. ПОЛЕНОВА, Х. Нурмухамедова , О. РОЖНОВА, В. ТЕРЕХОВА, Н. РОЖКОВА, У. БЛИНОВА, Ю. ЩЕРБИНИНА, И. ЮРАСОВА, И. Бахолдина, С. ГРИШКИНА, Т. МЕЗЕНЦЕВА, М. УЖАХОВА, И. ОСИПОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Л. Герасимова , Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, Т. Неселовская , Н. Голишева, Е. Ефремова , Н. ПАРАСОЦКАЯ, К. АРТАМОНОВА, В. СИДНЕВА, Е. МИЛРУД, Н. Новикова , И. САФОНОВА, Р. АМИРОВА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, В. КЕРИМОВ, В. СМИРНОВ, Е. Гусева , С. ЦЕЙ, Н. МИСЛАВСКАЯ, Васил Меразчиев, Атанас Атанасов, Георги Баташки, Васил Божков, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Росица Симеонова, Диана Папраданова, Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Калин Йоновски, Тотка Кънева, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Диана Крумова, Цветан Цветков, Тодор Тодоров, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ
Издателство: ООП Финансового университета, 2011
ISBN: 978-5-7942-0773-6
Страници: 367

Заглавие на публикацията: Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия
Съавтори: Васил Меразчиев, Атанас Атанасов, Георги Баташки, Васил Божков, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Росица Симеонова, Диана Папраданова, Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Калин Йоновски, Тотка Кънева, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Диана Крумова, Цветан Цветков, Тодор Тодоров, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ, В. ГЕТМАН, С. ГРИШКИНА, И. САФОНОВА, В. КЕРИМОВ, У. БЛИНОВА, Л. Герасимова , Т. МЕЗЕНЦЕВА, Н. МИСЛАВСКАЯ, Т. Неселовская , Н. РОЖКОВА, О. РОЖНОВА, В. СИДНЕВА, В. ТЕРЕХОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Р. АМИРОВА, К. АРТАМОНОВА, И. БОХОЛДИНА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, Н. Голишева, Е. Гусева , Е. Ефремова , Н. Новикова , Х. Нурмухамедова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, С. ПОЛЕНОВА, В. СМИРНОВ, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, Ю. ЩЕРБИНИНА, И. ЮРАСОВА, Е. МИЛРУД, М. УЖАХОВА, С. ЦЕЙ
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0581-1
Страници: 419

Тип: Студия (6)
Заглавие на публикацията: Изследване на актуалните тенденции пред счетоводната професия
Съавтори: Венцислав Вечев, Галина Чиприянова, Галя Иванова-Кузманова, Радосвета Кръстева-Христова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.279-312
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Интегрираната отчетност в управлението на предприятията в България
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Крумова, Галя Иванова-Кузманова, Ради Димитров, Станислав Шишманов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.307-336
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Актуални проблеми при организацията на счетоводството в публичния сектор
Съавтори: Венцислав Вечев, Ради Димитров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.26, с.136-158
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Счетоводно третиране на факторинговите операции
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.116, с.205-246
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-8054
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Диана Папраданова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев, Иван Андреев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.161-190
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките
Съавтори: Георги Баташки, Диана Папраданова, Румяна Маринова, , Венцислав Вечев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.79-112
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Тип: Статия (63)
Заглавие на публикацията: Някои особености при счетоводното отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2024, бр.1, с.11-15
Издателство: Доби прес ЕООД, 2024
ISSN: 1314-3484
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Счетоводно отразяване на инвентаризацията на дълготрайните материални активи и материалните запаси в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2024, бр.6-7, с.7-10
Издателство: Доби прес ЕООД, 2024
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: RELATED PARTY DISCLOSURES – A PRECONDITION FOR IMPROVING THE TRANSPARENCY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF COMMERCIAL BANKS IN BULGARIA
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издание: Бизнес управление, 2023, бр.4, с.62-79
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Обезценката на финансовите активи в контекста на МСФО 9 Финансови инструменти
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2023, бр.5, с.10-13
Издателство: Доби прес ЕООД, 2023
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Ролята на нефинансовата информация при оценяването на резултатите от дейността на предприятията
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2023, бр.3, с.2-5
Издателство: Доби прес ЕООД, 2023
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на някои разчети в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2023, бр.4, с.2-10
Издателство: Доби прес ЕООД, 2023
ISSN: 1314-3484
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Счетоводни и данъчни аспекти на последващото оценяване и обезценката на финансови активи, съгласно МСФО 9 финансови инструменти
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2023, бр.6-7, с.11-13
Издателство: Доби прес ЕООД, 2023
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане на краткотрайните материални активи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2023, бр.1, с.2-9
Издателство: Доби прес ЕООД, 2023
ISSN: 1314-3484
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Амортизациите в публичния сектор през призмата на националното счетоводно законодателство и МСС
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2022, бр.11, с.7-9
Издателство: Доби прес ЕООД, 2022
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Обучението по счетоводство в условията на COVID-19
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2022
ISBN: 978-619-232-627-2
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Предимства и недостатъци на онлайн обучението във висшите училища в условията на COVID-19
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2022, бр.4, с.117-122
Издателство: УИ Стопанство, 2022
ISSN: 0861-9344
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане на придобиването на активи чрез строителство в публичния сектор
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2022, бр.10, с.10-14
Издателство: Доби прес ЕООД, 2022
ISSN: 1314-3484
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Особености при прилагането на МСС 29 Финансовото отчитане при свръхинфлационни икономики
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2022, бр.3, с.6-8
Издателство: Доби прес ЕООД, 2022
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Аспекти на първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2021, бр.2, с.7-9
Издателство: Доби прес ЕООД, 2021
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Аспекти на счетоводното отчитане на командировките в страната от бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2021, бр.12, с.9-11
Издателство: Доби прес ЕООД, 2021
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Задбалансовото счетоводно отчитане в публичния сектор
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2021, бр.11, с.7-8
Издателство: Доби прес ЕООД, 2021
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Счетоводни и правни аспекти на операциите, свързани със съхранение на движими ценности в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2021, бр.9, с.8-9
Издателство: Доби прес ЕООД, 2021
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане на поетите ангажименти за разходи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2021, бр.10, с.17-19
Издателство: Доби прес ЕООД, 2021
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Счетоводно отразяване на експлоатационния лизинг в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2021, бр.5, с.7-9
Издателство: Доби прес ЕООД, 2021
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Последващо оценяване на активите в публичния сектор
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2020, бр.11, с.7-12
Издателство: Доби прес ЕООД, 2020
ISSN: 1314-3484
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на първоначалното признаване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2020, бр.9, с.10-11
Издателство: Доби прес ЕООД, 2020
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2020, бр.10, с.2-4
Издателство: Доби прес ЕООД, 2020
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Провизиране на вземания и задължения в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2020, бр.5, с.6-9
Издателство: Доби прес ЕООД, 2020
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на предоставените от бюджетнвите организации дълготрайни активи при условията на финансов лизинг
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2020, бр.2, с.11-13
Издателство: Доби прес ЕООД, 2020
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Приписани приходи, разходи и трансфери в бюджетните организации през призмата на счетоводството
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2019, бр.12, с.11-12
Издателство: Доби прес ЕООД, 2019
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Счетоводно отразяване на операциите, свързани с получаването и предоставянето на ДМА за ползване в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2019, бр.10, с.11-13
Издателство: Доби прес ЕООД, 2019
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане и данъчно облагане според Закона за корпоративното подоходно облагане на приходи и разходи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2019, бр.5, с.14-17
Издателство: Доби прес ЕООД, 2019
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане на ефектите от промените във валутните курсове върху валутните активи и пасиви в бюджетните организациии
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2019, бр.4, с.2-5
Издателство: Доби прес ЕООД, 2019
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на притежаваните от бюджетните организации земи
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2018, бр.10, с.17-18
Издателство: Доби прес ЕООД, 2018
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Някои аспекти на счетоводното отчитане на емитираните облигационни заеми от общините
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2018, бр.5, с.14-16
Издателство: Доби прес ЕООД, 2018
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2017, бр.12, с.13-17
Издателство: Труд и право, 2017
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни активи при условията на финансов лизинг в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2017, бр.2, с.15-19
Издателство: Труд и право, 2017
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2017, бр.7, с.27-34
Издателство: Труд и право, 2017
ISSN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2016, бр.11, с.22-27
Издателство: Труд и право, 2016
ISSN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Organization of accounting activities in banks (Организация на счетоводния труд в банковите предприятия)
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Бизнес управление, 2015, бр.4, с.62-73
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на определени схеми за финансово стимулиране на персонала в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Бизнес управление, 2015, бр.3, с.42-54
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Нови моменти при отчитане на стоките в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2015, бр.5, с.11-12
Издателство: Мисъл, 2015
ISSN: 1311-0497
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Признаване и отчитане на паричните дарения в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2015, бр.2, с.12-16
Издателство: Труд и право, 2015
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Промени при признаването и отчитането на някои разходи и приходи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2015, бр.7-8, с.2-3
Издателство: Доби прес ЕООД, 2015
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Разпоредбите на МСС 24 за оповестяване на свързани лица - предпоставка за повишаване прозрачността на финансовите отчети на банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2015, бр.2, с.6-9
Издателство: Мисъл, 2015
ISSN: 1311-0497
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на стоките в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2015, бр.4, с.10-14
Издателство: Труд и право, 2015
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство данъци и право, 2015, бр.8, с.28-30
Издателство: Труд и право, 2015
ISSN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Проблеми при счетоводното отчитане на някои капитализирани активи в бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2014, бр.12, с.13-14
Издателство: Доби прес ЕООД, 2014
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на обезпеченията по предоставени банкови кредити
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2014, бр.11, с.17-19
Издателство: Доби прес ЕООД, 2014
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: ОБУЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМ. Д. А. ЦЕНОВА– СВИШТОВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ (ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ)
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: ASEM, 2014
ISBN: 978-9975-75-643-3
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Счетоводно отчитане на форфетинговите операции в търговските банки.
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2014, бр.5, с.12-13
Издателство: Доби прес ЕООД, 2014
ISSN: 1314-3484
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Проблеми при счетоводното отчитане на финансовия лизинг в бюджетните предприятия - лизингополучатели
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2013, бр.10, с.11-13
Издателство: Мисъл, 2013
ISSN: 1311-0497
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Проблеми при счетоводното отчитане на финансовия лизинг в бюджетните предприятия-лизингополучатели
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2013, бр.11, с.10-11
Издателство: Мисъл, 2013
ISSN: 1311-0497
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Модел за счетоводно отразяване на лихвите по депозити на физически лица и данъка удържан върху тях в търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2013, бр.3, с.10-13
Издателство: Доби прес ЕООД, 2013
ISSN: 1314-3484
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Провизиране и обезценка на банковите кредити
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Актив, 2013, бр.1, с.8-10
Издателство: Доби прес ЕООД, 2013
ISSN: 1314-3484
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Банковият кредит като обект на счетоводно отчитане
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.70-82
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Някои насоки за усъвършенстване счетоводното отчитане на приходите в търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.2, с.55-65
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на счетоводството в предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Диана Папраданова, Тотка Кънева, Иван Андреев, Венцислав Вечев
Издание: Диалог, 2012, бр.Август, с.44-58
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Корпоративната социална отговорност на търговските банки през призмата на счетоводството
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2011, бр.10, с.11-14
Издателство: Мисъл, 2011
ISSN: 1311-0497
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Корпоративната социална отговорност на търговските банки през призмата на счетоводството
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2011, бр.11, с.16-16
Издателство: Мисъл, 2011
ISSN: 1311-0497
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Корпоративната социална отговорност на търговските банки през призмата на счетоводството
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Счетоводство плюс, 2011, бр.12, с.11-14
Издателство: Мисъл, 2011
ISSN: 1311-0497
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане дейността на търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Народностопански архив, 2011, бр.3, с.112-121
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Счетоводната политика – предпоставка за ефективно управление дейността на съвременното банково предприятие
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.4, с.84-100
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на условните активи и пасиви в търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Български счетоводител, 2011, бр.1-2, с.45-50
Издателство: Счетоводство и контрол ООД, 2011
ISSN: 1310-7186
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Аспекти на счетоводния анализ на приходите и резултатите от дейността на търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.3, с.69-78
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Венцислав Вечев
Издание: Български счетоводител, 2010, бр.1-2, с.45-60
Издателство: Счетоводство и контрол ООД, 2010
ISSN: 1310-7186
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на гаранционните операции в търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0436-4
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Счетоводно-информационно осигуряване управлението на привлечения капитал в банките
Съавтори: Георги Баташки, Диана Папраданова, Румяна Маринова, Венцислав Вечев
Издателство: Електронно списание "Диалог", 2009
ISBN:
Страници: 0

Тип: Доклад (24)
Заглавие на публикацията: GUIDELINES TO IMPROVE THE ACCOUNTING OF REVENUES IN PUBLIC SECTOR ENTITIES
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISBN: 978-954-23-2426-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: The Principles-Based International Accounting Standards Training Model – The New Paradigm for Learning Competencies in Changing Economic Environment
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: Hrvatski racunovoda, 2023
ISBN: 2939-1946
Страници: 12

Заглавие на публикацията: RESEARCH ON THE RELATIONSHIPS AMONG BULGARIAN BANKS’ FINANCIAL STATEMENT ELEMENTS AS A BASIS FOR A THOROUGH ANALYSIS OF THEIR ACTIVITIES
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: Publishing Complex - UNWE, 2023
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Към нов подход в обучението по международни стандарти за финансовото отчитане
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2067-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Специфични особености на интегрираната отчетност в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1920-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Стандартизация на счетоводството в предприятията от публичния сектор в Република България
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на модела за счетоводно отчитане на финансовите активи в публичния сектор
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISBN: 978-619-232-278-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Особености при оценяването на предоставените обезпечения от земеделските производители в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните организации в Република България в условията на евроинтеграция
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Концептуални изменения в счетоводството на бюджетните организации в Република България в условията на пълноправно членство в Европейския съюз
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1378-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване на сметкоплана на бюджетните организации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 3

Заглавие на публикацията: ВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Насоки за счетоводен анализ на приходите на предприятията зърнопроизводители
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1183-6
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Управлението на кредитния риск в банките в контекста на Международните счетоводни стандарти
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред обучението на студентите по счетоводство
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0799-6
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Модел за счетоводно отразяване на кредитите за студенти и докторанти в търговските банки
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Провизирането на банковите кредити през призмата на счетоводството
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: УНСС, 2013
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Някои проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводно интерпретиране на банковите бизнес комбинации
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0616-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Теоретико-методологични и практико-приложни аспекти на организацията на счетоводството в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0678-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Модел за счетоводно отчитане на банковите кредити за земеделски производители
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводството – източник на информация за управление на кредитния риск в банките
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: УИ Стопанство, 2010
ISBN: 978-954-644-202-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Фактори влияещи върху привлечения капитал в българските търговски банки в условията на евроинтеграция
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN: 978-954-21-0370-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ликвидност и платежоспособност на търговската банка.
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0400-5
Страници: 8

Тип: Учебник (9)
Заглавие на публикацията: Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2345-7
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство
Съавтори: Венцислав Вечев, Георги Баташки, Диана Папраданова, Иван Андреев, Ради Димитров, Валерий Александров
Издателство: АИ "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2227-6
Страници: 288

Заглавие на публикацията: Банково посредничество (счетоводни аспекти)
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова, Васил Меразчиев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1315-1
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Ради Димитров, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1406-6
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Счетоводен анализ (по примера на банките)
Съавтори: Венцислав Вечев, Тотка Кънева, Йонка Йотова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1405-9
Страници: 193

Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Ради Димитров, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1146-1
Страници: 300

Заглавие на публикацията: Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия
Съавтори: Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1126-3
Страници: 101

Заглавие на публикацията: Банково посредничество (счетоводни аспекти)
Съавтори: Васил Меразчиев, Диана Папраданова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0724-2
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Папраданова, Тотка Кънева, Иван Андреев, Валерий Александров, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0490-6
Страници: 131

Тип: Учебно помагало (18)
Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев, Ради Димитров, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Отчитане на външнотърговските сделки
Съавтори: Георги Баташки, Галя Иванова-Кузманова, Румяна Михайлова, Венцислав Вечев, Ради Димитров
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1095-2
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Счетоводен анализ (по примера на банките) - свитък с материали за самоподготовка
Съавтори: Георги Баташки, Диана Папраданова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Счетоводство на бюджетните организации
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Галя Георгиева, Ради Димитров
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1048-8
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Банков надзор (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Счетоводни стандарти в публичния сектор (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Венцислав Вечев, Георги Баташки
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство (учебно-методическо пособие)
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0940-6
Страници: 226

Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство (учебно-методическо пособие)
Съавтори: Диана Папраданова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0808-9
Страници: 161

Заглавие на публикацията: Банково посредничество (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Отчитане на външно-търговските сделки - свитък с материали за самоподготовка
Съавтори: Георги Баташки, Галя Иванова-Кузманова, Венцислав Вечев, Румяна Михайлова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство
Съавтори: Диана Папраданова, Валерий Александров, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 245

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Папраданова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Васил Меразчиев, Диана Папраданова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Папраданова, Тотка Кънева, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 75

Заглавие на публикацията: Отчитане на външнотърговските сделки (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Папраданова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 64

Заглавие на публикацията: Отчитане на външнотърговските сделки (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Георги Баташки, Диана Папраданова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Бюджетно счетоводство
Съавтори: Диана Папраданова, Тотка Кънева, Румяна Маринова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0357-2
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство
Съавтори: Диана Папраданова, Румяна Маринова, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 304

Тип: Абстракт (2)
Заглавие на публикацията: GUIDELINES TO IMPROVE THE ACCOUNTING OF REVENUES IN PUBLIC SECTOR ENTITIES
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: Tsenov Academic Publishing House, 2023
ISBN: 978-954-23-2424-9
Страници: 1

Заглавие на публикацията: The Principles-Based International Accounting Standards Training Model – The New Paradigm for Learning Competencies in Changing Economic Environment
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Папраданова
Издателство: Hrvatski racunovoda, 2023
ISBN: 2939-1946
Страници: 1