доц. д-р Венцислав Вечев

доц. д-р Венцислав Вечев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент