Публикации на доц. д-р Валентин Милинов

Тип: Монография (1)
Заглавие на публикацията: Еволюция на парите и паричната политика
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0400-5
Страници: 148

Тип: Студия (6)
Заглавие на публикацията: Оценка на въздействието на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в страните членки на Европейския съюз (по примера на Република България и Гърция)”
Съавтори: Петко Ангелов, Силвия Заркова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.26, с.107-135
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Анализ на различията в икономическото развитие на държави от ЕС - за периода преди и след дълговата криза
Съавтори: Петко Ангелов, Мария Младенова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.443-466
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза (методически аспекти)
Съавтори: Андрей Захариев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.35-56
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Изследване и анализ на инвестиционния риск в условията на криза
Съавтори: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, КРАСЕН ИВАНОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.том16, с.124-154
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар
Съавтори: Марин Маринов, Сергей Радуканов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0400-5
Страници: 47

Заглавие на публикацията: За характеристиката и еволюцията на паричната политика
Издание: Диалог, 2008, бр.3, с.28-52
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Тип: Статия (14)
Заглавие на публикацията: Възможности за подобряване на портфейлното представяне на база дивидентни стратегии и привързаността към местния пазар
Съавтори: Цветан Павлов
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.2, с.32-53
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Дълговата криза в Европа и перспективите за бизнес развитие
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми
Съавтори: КРАСЕН ИВАНОВ
Издание: Диалог, 2013, бр.1, с.20-41
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 22

Заглавие на публикацията: За еволюцията и новите предизвикателства пред банковия маркетинг след финансовата криза
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.167-186
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Нерегулираното ипотечно кредитиране и кризата
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.2, с.104-114
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: MONETARY POLICY AND MONETARY TARGETING REGIME (Парична политика и режим на парично таргетиране)
Издание: Вiсник Донецького унiверситету, 2008, бр.1, с.282-287
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2008
ISSN: 1817-2261
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Валутното таргетиране и икономическата стабилизация - изборът на България
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.2, с.34-46
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Инфлационно таргетиране - възможен режим на паричната политика в прехода към Еврозоната
Издание: Бизнес управление, 2008, бр.2, с.32-42
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Връзката риск-обем на търговия на българския фондов пазар
Издание: Бизнес управление, 2006, бр.1, с.20-32
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Неплатежоспособност и удължаване на сроковете при събирателните вземания
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2000, бр.1, с.21-29
Издателство: БИП 1993, 2000
ISSN: 1311-7947
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Някои аспекти на управлението на кредита във фирмата
Издание: Икономическа мисъл, 2000, бр.2, с.92-101
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2000
ISSN: 0013-2993
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Основни правила на функционирането на събирателната система
Издание: Народностопански архив, 2000, бр.4, с.22-38
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Банкрутът в системата на погасяване на бизнес кредита
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.4, с.26-38
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Събирателни вземания и събирателни политики
Издание: Бизнес управление, 1998, бр.1, с.16-24
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-6604
Страници: 9

Тип: Доклад (10)
Заглавие на публикацията: Реформата в българското данъчно облагане и икономиката в сянка
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Еволюция на ипотечния пазар и пазара на жилища
Съавтори: Борислав Киров
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Структурни и институционални измерения на европейската дългова криза
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата пред банковия мениджмънт при прилагането на новите международни банкови регулаторни стандарти
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнес развитие и ново ниво на отговорност
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възможност за устойчиво бизнес развитие в епохата на турбулентност
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0815-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Перспективи и регулации за ипотечното кредитиране в условията на икономическа криза
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Методически предизвикателства пред дистанционното обучение по "Данъчно облагане"
Съавтори: Валери Ненков, Бойко Петев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Световната финансова криза и централните банки
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Стимулиране на растежа на продажбите чрез паричния дисконт
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебник (27)
Заглавие на публикацията: ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1880-4
Страници: 438

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита (Избрани лекции)
Съавтори: Жельо Вътев, Сергей Радуканов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1499-8
Страници: 253

Заглавие на публикацията: Теория на парите
Съавтори: Жельо Вътев, Сергей Радуканов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1288-8
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в публичния сектор
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Александър Ганчев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1289-5
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите във фирмата
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1287-1
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Финансова администрация и регулации на социалните дейности
Съавтори: Пламен Йорданов, Маргарита Николова, Таня Илиева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1511-7
Страници: 226

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане (Свитък избрани лекции)
Съавтори: Марин Маринов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1202-4
Страници: 243

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в публичния сектор
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1289-5
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите в търговската банка
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите във фирмата
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите (Теория и практика)
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1132-4
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Жельо Вътев, Сергей Радуканов
Издателство: Авангард принт, 2015
ISBN: 9789543372751
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Управление на капиталите (Теория и практика)
Съавтори: Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0328-1
Страници: 238

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1092-1
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Финансова администрация
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1043-3
Страници: 352

Заглавие на публикацията: Банков маркетинг
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0828-7
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0871-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Master seminar (Магистърски семинар (ръководство за написване на дипломна работа))
Съавтори: Величко Адамов, Андрей Захариев, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Александър Ганчев, Валери Ненков, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Петя Василева
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-010-8
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Божидар Божинов
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-991-2
Страници: 784

Заглавие на публикацията: Клиринг и сетълмент при търговията с финансови инструменти
Съавтори: Людмил Кръстев, Стефан Симеонов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 91

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане
Съавтори: Величко Адамов, Валери Ненков, Марин Маринов
Издателство: Абагар, 2010
ISBN:
Страници: 420

Заглавие на публикацията: Оперативен финансов мениджмънт
Съавтори: Петя Василева, АНТОН ПАВЛОВ
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-896-0
Страници: 360

Заглавие на публикацията: Централно банкерство
Съавтори: Божидар Божинов, Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 72

Заглавие на публикацията: Данъчна и финансова администрация
Съавтори: Валери Ненков, Бисер Кръстев, Бойко Петев
Издателство: Абагар, 2003
ISBN: 954-427-519-3
Страници: 279

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане
Съавтори: Валери Ненков, Величко Адамов
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-433-2
Страници: 349

Заглавие на публикацията: Управление на бизнес кредита
Издателство: Абагар, 2000
ISBN: 978-954-427-700-0
Страници: 235

Тип: Учебно помагало (8)
Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане (Сборник с тестове и задачи)
Съавтори: Марин Маринов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2015
ISBN: 978-954-23-1103-4
Страници: 147

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Теодора Димитрова, Марияна Павлова-Бънова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0897-3
Страници: 267

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане
Съавтори: Валери Ненков, Митко Петев
Издателство: Абагар, 2010
ISBN:
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Божидар Божинов, Теодора Димитрова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-846-5
Страници: 350

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 978-954-427-686-7
Страници: 202

Заглавие на публикацията: ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 978-954-427-700-0
Страници: 224

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане
Съавтори: Валери Ненков, Митко Петев
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 978-954-427-736-9
Страници: 475

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник с тестове и задачи)
Съавтори: Величко Адамов, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Андрей Захариев
Издателство: Абагар, 1998
ISBN: 954-427-319-0
Страници: 228