Публикации на Валерий Александров

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Проблеми на счетоводството в България и Русия
Съавтори: Дамян Дамянов, Марин Димитров, Васил Меразчиев, Васил Божков, Йонка Йотова, Любен Петров, Георги Илиев, Георги Баташки, Михаил Дочев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Атанас Атанасов, Диана Крумова, Тотка Кънева, Божидар Божилов, Румяна Михайлова, Калин Йоновски, Румяна Маринова, Радосвета Кръстева-Христова, Цветан Цветков, Николай Иванов, В. ГЕТМАН, У. БЛИНОВА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, В. КЕРИМОВ, Н. МИСЛАВСКАЯ, В. ТЕРЕХОВА, Т. Неселовская , Г. АЛЕКСЕЕВА, Е. АПАНАСЕНКО, Н. Голишева, Е. Гусева , Н. Новикова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, С. ПОЛЕНОВА, Н. УХТЕЕВА, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0390-9
Страници: 409

Заглавие на публикацията: Проблемы бухгалтерского учета в России и Болгарии
Съавтори: Станислав Александров, Г. АЛЕКСЕЕВА, Е. АПАНАСЕНКО, Атанас Атанасов, Георги Баташки, У. БЛИНОВА, Божидар Божилов, Васил Божков, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, Станислава Георгиева, В. ГЕТМАН, Н. Голишева, Е. Гусева , Дамян Дамянов, Марин Димитров, Николай Иванов, Галя Иванова-Кузманова, Георги Илиев, Калин Йоновски, Йонка Йотова, В. КЕРИМОВ, Диана Крумова, Радосвета Кръстева-Христова, Тотка Кънева, Румяна Маринова, Васил Меразчиев, Н. МИСЛАВСКАЯ, Михаил Дочев, Румяна Михайлова, Т. Неселовская , Н. Новикова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, Любен Петров, С. ПОЛЕНОВА, Росица Симеонова, В. ТЕРЕХОВА, Н. УХТЕЕВА, Цветан Цветков, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ
Издателство: ПМБ Финакадемия, 2008
ISBN: 978-5-7942-0564-0
Страници: 391

Тип: Студия (3)
Заглавие на публикацията: Теоретико-приложни аспекти на автоматизацията на счетоводството в нефинансовите предприятия и банките
Съавтори: Станислав Александров, Божидар Божилов, Диана Ималова, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.247-275
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система
Съавтори: Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Иван Андреев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.265-310
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика
Съавтори: Георги Баташки, Тотка Кънева, Диана Ималова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.472-519
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Тип: Статия (3)
Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на автоматизацията на счетоводството
Съавтори: Станислав Александров, Божидар Божилов, Диана Ималова, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ
Издание: Диалог, 2012, бр.Август, с.218-233
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред счетоводството във финансовата система
Съавтори: Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Иван Андреев
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.135-152
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Проблеми на оповестяването на информацията във финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия
Съавтори: Георги Баташки, Тотка Кънева, Диана Ималова
Издание: Диалог, 2010, бр.септември, с.1-18
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 18

Тип: Учебник (4)
Заглавие на публикацията: Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
Съавтори: Георги Баташки, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Ради Димитров, Валерий Александров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1406-6
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Счетоводен софтуер в банките
Съавтори: Диана Ималова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1042-6
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство на банките и публичния сектор
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова, Тотка Кънева, Иван Андреев, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0490-6
Страници: 131

Заглавие на публикацията: Банков надзор
Съавтори: Васил Меразчиев, Диана Ималова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0216-9
Страници: 185

Тип: Учебно помагало (4)
Заглавие на публикацията: Банково счетоводство (учебно-методическо пособие)
Съавтори: Венцислав Вечев, Диана Ималова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0940-6
Страници: 226

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство
Съавтори: Диана Ималова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 245

Заглавие на публикацията: Банково посредничество (счетоводни аспекти)(свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Васил Меразчиев, Диана Ималова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Банково счетоводство
Съавтори: Диана Ималова, Румяна Маринова, Венцислав Вечев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 304