доц. д-р Тодор Кръстевич

доц. д-р Тодор Кръстевич

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет