проф. д-р Тодор Кръстевич

проф. д-р Тодор Кръстевич

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Професор
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет