гл. ас. д-р Танер Исмаилов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика (научна специалност "Политическа икономия"), от 23.03.2015
Институция: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - специалност Eзиково обслужване на туризма и бизнеса (Турска филология), България, Шумен
Образователна степен: Магистър, от 01.10.2015 до 04.07.2017
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Образователна степен: Докторант към Катедра "Обща теория на икономиката", от 01.2012 до 01.2015
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Образователна степен: Магистър по икономика, специалност "Финансов контрол", от 10.2004 до 11.2005
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Образователна степен: Бакалавър по икономика, специалност "Стопански и финансов контрол", от 09.2000 до 09.2004
Институция: Държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев“, България , Свищов
Образователна степен: Икономист-счетоводител, специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело", от 09.1996 до 07.2000
Институция: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Животозастраховане - принципи и практики, от 22.02.2024 до 29.02.2024
Институция: Yalova Üniversitesi, http://www.yalova.edu.tr/, Турция, Ялова, Турция, Ялова
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 08.05.2023 до 12.05.2023
Институция: Bursa Technical University https://btu.edu.tr, Турция, Бурса
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 08.11.2023 до 10.11.2023
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Създаване на интерактивно учебно съдържание за Moodle с H5P, от 05.10.2023 до 06.10.2023
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Митническа документация / 3924-84/25102022, от 15.10.2022 до 23.10.2022
Институция: Мусала Иншурънс Брокер ООД , България , Варна
Образователна степен: Професионална квалификация , от 01.10.2022 до 08.11.2022
Институция: Çanakkale Onsekiz Mart University - https://www.comu.edu.tr/, Турция, Чанаккале
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 21.06.2021 до 25.06.2021
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Икономическа педагогика - Учител по икономика, от 29.10.2021 до 19.11.2022
Институция: Донецький національний університет імені Василя Стуса https://www.donnu.edu.ua, Украйна, Виница
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 13.05.2019 до 17.05.2019
Институция: Yalova Üniversitesi, http://www.yalova.edu.tr/, Турция, Ялова
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 29.04.2019 до 03.05.2019
Институция: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Разпространение на застрахователни продукти, от 28.11.2019 до 13.01.2020
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, , Свищов
Образователна степен: Управление на екипи и решаване на конфликти, 2018, от 05.2018 до 06.2018
Институция: Canakkale Onsekiz Mart University, http://www.comu.edu.tr, Турция , Чанаккале
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 30.04.2018 до 04.05.2018
Институция: СА „Д. А. Ценов” – Свищов, Р България, Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Виртуална учебна среда Moodle , от 2017, от 2017 до 2017
Институция: Istanbul Sabahattin Zaim University, http://www.izu.edu.tr, Турция , Истанбул
Образователна степен: Осъществена краткосрочна преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, от 18.04.2016 до 22.04.2016
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Център за професионално обучение, България , Свищов
Образователна степен: Използване на Web 2.0 форми в обучението и Web базирани системи за електронно обучение, от 06.2014 до 07.2014
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Център за професионално обучение, България , Свищов
Образователна степен: Методика на научните изследвания, от 03.2013 до 04.2013
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", Център за професионално обучение, България , Свищов
Образователна степен: Приложна информатика, от 01.2013 до 02.2013
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Образователна степен: Съдебни експертизи, вещо лице в облигационното право и съдебните експертизи в гражданските и наказателните процеси, от 19.10.2005 до 22.05.2007
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Образователна степен: Английски език - нива А1, А2 и В2, от 1998 до 2006
Позиции:
Работодател: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България, Свищов
Заемана длъжност: Секретар УМОА на МП "ФУПС", от 25.06.2019 до 01.02.2020
Работодател: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 14.05.2019
Работодател: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България , Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 19.05.2015 до 13.05.2019
Работодател: Мусала Иншурънс Брокер ООД - Варна, България, Варна
Заемана длъжност: Помощник Брокер, от 17.01.2020
Работодател: Съюз на учените в България, България, София
Заемана длъжност: Член на Съюза на учените в България, от 25.10.2018
Работодател: ''Микро кредит'' ЕАД, България , София
Заемана длъжност: Мениджър, от 18.08.2012 до 31.07.2013
Работодател: "Кредибул" ЕАД , България , София
Заемана длъжност: Мениджър, от 01.02.2012 до 17.08.2012
Работодател: "Изи Асет Мениджмънт" АД, България , София
Заемана длъжност: Мениджър, от 01.12.2010 до 31.05.2011
Работодател: "Изи Асет Мениджмънт" АД, България , София
Заемана длъжност: Кредитен консултант, от 01.04.2009 до 30.11.2010
Работодател: "Лео Експрес" ЕООД, България , Димитровград
Заемана длъжност: Куриер - Администратор, от 01.05.2007 до 30.11.2010
Работодател: "Булкарго" ООД, България , Варна
Заемана длъжност: Инспектор - Технически изпълнител, от 01.09.2000 до 31.12.2006
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 C1 B1 B1 B2
Немски език B2 C1 A2 A2 C1
Турски език C2 C2 C1 C1 C2
Проекти:
не е посочено