гл. ас. д-р Танер Исмаилов

гл. ас. д-р Танер Исмаилов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Главен асистент