Публикации на проф. д-р Теодора Димитрова

Тип: Монография (5)
Заглавие на публикацията: Глобални цели за устойчиво развитие: осъзнаване, концепции, метрики и обучение
Съавтори: Анастасия Марчева, Tania Corredato Periotto , Ranjit Singha, Елена Мартяковой, Surjit Singha, Ryszard Miler, Евгени Тодоров, Ядвига Чибурене, Al Rosenbloom, Никола Янков, Ваня Григорова, Lyudmyla Chyzhevska, Екатерина Цой, Наталия Черенкова, Nehal Lotfy Khali, Victor A. Nos, Виктор Марьяненко , Виталий Черенков, Евгения Медведкина, Зоя Иванова, Alla Uniyat, Consuelo Adelaida Garcia de la Torre, Теодора Димитрова, Ирена Емилова, Ирина Беляева, Ольга Данилова, Roman Zvarych
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISBN: 978-954-23-1752-4
Страници: 360

Заглавие на публикацията: Вътрешният одит - ефективен инструмент на банковия мениджмънт
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0834-8
Страници: 217

Заглавие на публикацията: Вызовы ресурсному обеспечению здравоохранения в перспективе до 2020 (Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020)
Съавтори: Величко Адамов, Данаил Врачовски, Теодора Димитрова, Николай Нинов
Издателство: Ноулидж, 2011
ISBN: 978-617-579-361-9
Страници: 103

Заглавие на публикацията: Персоналните финанси – основа за управление на личното богатство
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 165

Заглавие на публикацията: Иновативни техники за бюджетиране в публичния сектор (програмно и резултативно бюджетиране)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN:
Страници: 174

Тип: Студия (8)
Заглавие на публикацията: Credit institutions within the scope of financial intelligence
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Видавництво Iванченка I. C., 2018
ISBN: 978-617-7675-31-9
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Оценяване факторните въздействия върху размера и падежния профил на банковите потребителски кредити в България
Съавтори: Теодора Димитрова, Иван Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.57-85
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Dimensions of excise policy in Bulgaria (Измерения на акцизната политика в България)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Бизнес управление, 2014, бр.4, с.36-65
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-6604
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на кредитния риск - рационалност в банкирането
Съавтори: Теодора Димитрова, Младен Столинчев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.497-516
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред данъчната политика като фактор за икономическо развитие
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, НАДЕЖДА БЛАГОЕВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.264-283
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020
Съавтори: Величко Адамов, Данаил Врачовски, Теодора Димитрова, Николай Нинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.546-573
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Иновативни техники за бюджетиране в публичния сектор (програмно и резултативно бюджетиране)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Изследване качеството на местните публични услуги в условията на фискална децентрализация
Съавтори: Стефан Симеонов, Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.1, с.210-242
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Тип: Статия (17)
Заглавие на публикацията: Commercial banks in criminal money laundering schemes
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2018, бр.4, с.79-87
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2018
ISSN: 1817-3772
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Commercial banks as a mechanism against financing terrorism (Търговските банки като механизъм срещу финансирането на тероризъм)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2017, бр.4, с.89-96
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2017
ISSN: 1817-3772
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Рентабилност и ефективност на банковото посредничество в България
Съавтори: Теодора Димитрова, Иван Маринов
Издание: e-Journal VFU, 2015, бр.8, с.1-20
Издателство: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2015
ISSN: 1313-7514
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Financial aspects of education in the republic of Bulgaria (Финансови аспекти на образованието в Република България)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Praxis: Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-ökonomischen Globalisierung, 2013, бр.32, с.283-303
Издателство: Forschungsinstitut der IWVWW e.V., 2013
ISSN: 1021-1993
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Financial aspects of education in the Republic of Bulgaria (Финансови измерения на образованието в Република България)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Икономика 21, 2012, бр.2, с.32-50
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1314-3123
Страници: 19

Заглавие на публикацията: The impact of the global financial and economic crisis on the lending activities of commercial banks in Bulgaria (Влияние на глобалната финансово-икономическа криза върху кредитната активност на търговските банки в България)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Economica, 2012, бр.2, с.27-38
Издателство: ASEM, 2012
ISSN: 1810-9136
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Домакинствата в България – финансови категории и зависимости
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.3, с.20-38
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Ефективност чрез рационализация на банковото управление
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.4, с.27-38
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: The way forward after the crisis – achieving development through structural reforms in the EU financial markets
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Journal of International Scientific Publication, 2010, бр.11, с.11-12
Издателство: Info Invest Ltd, 2010
ISSN: 1313-2555
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Анализ на кредитния портфейл на домакинствата в условията на финансова криза
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2010
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Анализ на проблемните кредити на домакинствата в условията на финансова криза
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Финанси, 2010, бр.111, с.111-124
Издателство: Българска финансова общност, 2010
ISSN: 1312-3416
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Развиващите се икономики в условия на финансова криза – проблеми и перспективи
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Административно регулиране на лихвените нива по банковите кредити и депозити – за и против
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Персоналните финанси – инструмент за управление на личното благосъстояние
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Местните бюджети - форми и насоки на развитие
Съавтори: Румяна Лилова, Теодора Димитрова
Издание: Финанси, 2008, бр.3, с.68-78
Издателство: Българска финансова общност, 2008
ISSN: 1312-3416
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Ресурсно срещу ориентирано към резултатите програмно бюджетиране
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Министерство на финансите, 2006
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Ориентирано към резултатите програмно бюджетиране
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN:
Страници: 7

Тип: Доклад (12)
Заглавие на публикацията: Оценяване на опционни инструменти с модели от преди опционната революция - 1973 г.
Съавтори: Теодора Димитрова, Теодор Тодоров, Даниел Николаев
Издателство: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2023
ISBN: 978-619-245-327-5
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Challenges for local government during a pandemic (following the example fo Svishtov municipality, Republic of Bulgaria)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2021, бр.47, с.131-135
Издателство: IKM - Skopje, 2021
ISSN: 2545-4439
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Preventing the financing of terrorism - banking rules
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: ХДУХТ, 2019
ISBN: 978-966-405-489-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Коммерческие банки – механизм отмывания денег
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Видавництво Iванченка I. C., 2018
ISBN: 978-617-7675-28-9
Страници: 4

Заглавие на публикацията: The role of commercial banks in preventing the financing of terrorism (Ролята на търговските банки в превенцията срещу финансиране на тероризма)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: ЖДТУ, 2017
ISBN: 978-966-683-486-0
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Състояние, перспективи и предизвикателства пред кредитните посредници в България
Съавтори: Теодора Димитрова, Николай Тошев, Стефани Атанасова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Оптимизирование внутреннего аудита в банках (Оптимизиране на вътрешния одит в банките)
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2014
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Детерминанти на човешкия фактор в банковия одит
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Сигнални параметри на скритата икономика в България
Съавтори: Теодора Димитрова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.25-38
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Научноизследователската и развойната дейност - основа на интелигентния икономически растеж
Съавтори: Румяна Лилова, Теодора Димитрова
Издателство: ГорексПрес, 2012
ISBN: 978-954-616-221-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми и перспективи пред бюджетирането в публичния сектор на България
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: ISBN 978-954-23-0400-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Програмно бюджетиране – амбициозна иновация
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2004
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебник (21)
Заглавие на публикацията: Банково обслужване на икономическите агенти
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1152-2
Страници: 284

Заглавие на публикацията: Данъчна политика
Съавтори: Теодора Димитрова, Румяна Лилова, Анелия Радулова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1113-3
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Банков одит
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1109-6
Страници: 240

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Заглавие на публикацията: Управление на персонала в банката
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1120-1
Страници: 237

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Стефан Симеонов, Анелия Радулова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1083-9
Страници: 246

Заглавие на публикацията: Проекто финансиране
Съавтори: Анелия Радулова, Румяна Лилова, Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-0878-2
Страници: 204

Заглавие на публикацията: Банково обслужване на икономическите агенти
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1035-8
Страници: 512

Заглавие на публикацията: Мита и митническа политика
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, Ангел Ангелов, Пламен Пътев
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1007-5
Страници: 590

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, Валери Ненков
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0891-1
Страници: 552

Заглавие на публикацията: Управление на персонала в търговската банка
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0926-0
Страници: 274

Заглавие на публикацията: Банково обслужване на икономическите агенти
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0844-7
Страници: 516

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Анелия Радулова, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0871-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Проектно финансиране
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Анелия Радулова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0878-2
Страници: 187

Заглавие на публикацията: Master seminar (Магистърски семинар (ръководство за написване на дипломна работа))
Съавтори: Величко Адамов, Андрей Захариев, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Александър Ганчев, Валери Ненков, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Петя Василева
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-010-8
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Божидар Божинов, Валентин Милинов
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-991-2
Страници: 784

Заглавие на публикацията: Данъчна политика
Съавтори: Валери Ненков, Румяна Лилова, Теодора Димитрова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Персонални финанси
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0479-1
Страници: 225

Заглавие на публикацията: Публични финанси
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0421-0
Страници: 618

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Величко Адамов, Радко Радков, Божидар Божинов, Теодора Димитрова, Явор Димитров
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-847-2
Страници: 472

Заглавие на публикацията: Централно банкерство
Съавтори: Божидар Божинов, Валентин Милинов, Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 72

Тип: Учебно помагало (16)
Заглавие на публикацията: Банкова администрация
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2267-2
Страници: 186

Заглавие на публикацията: Търговско банкиране
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2271-9
Страници: 361

Заглавие на публикацията: Банково обслужване на икономическите агенти
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2053-1
Страници: 115

Заглавие на публикацията: Мита и митническа политика
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1004-4
Страници: 311

Заглавие на публикацията: Банково обслужване на икономическите агенти
Съавтори: Теодора Димитрова, Георги Ангелов, Иван Маринов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0893-5
Страници: 430

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Теодора Димитрова, Валентин Милинов, Марияна Павлова-Бънова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0897-3
Страници: 267

Заглавие на публикацията: Теория на парите
Съавтори: Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Сергей Радуканов, Иван Маринов, Георги Ангелов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0898-0
Страници: 316

Заглавие на публикацията: Техника на данъчното облагане
Съавтори: Теодора Димитрова, Бойко Петев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0892-8
Страници: 376

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник от задачи и тестове)
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0939-0
Страници: 356

Заглавие на публикацията: Персонални финанси
Съавтори: Теодора Димитрова, Анелия Радулова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0476-0
Страници: 318

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Георги Ангелов, Иван Маринов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0858-4
Страници: 362

Заглавие на публикацията: Персонални финанси
Съавтори: Теодора Димитрова, Анелия Радулова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0476-0
Страници: 318

Заглавие на публикацията: Бюджетиране на екопроекти
Съавтори: Теодора Димитрова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Божидар Божинов, Валентин Милинов, Теодора Димитрова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-846-5
Страници: 350

Заглавие на публикацията: Централно банкерство
Съавтори: Божидар Божинов, Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Валентин Милинов, Теодора Димитрова
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 978-954-427-686-7
Страници: 202