доц. д-р Стоян Проданов

доц. д-р Стоян Проданов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент