проф. д-р Стоян Проданов

проф. д-р Стоян Проданов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Професор
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет