Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Доцент