доц. д-р Сергей Найденов

доц. д-р Сергей Найденов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Доцент