Публикации на доц. д-р Стела Касабова

Тип: Студия (4)
Заглавие на публикацията: Управление на отпадъците в България и Европейския съюз - сравнителен анализ
Съавтори: Тихомир Върбанов, Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Маргарита Шопова, Евгени Овчинников
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.167-201
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Оптимизирането на производствените разходи - предпоставка за устойчивост и конкурентноспособност на зърнопроизводството
Съавтори: Стела Касабова, Тодор Тодоров, МАЯ ХРИСТОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.213-264
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Eмиграцията: резултати от емпирично статистическо изследване
Съавтори: Стела Касабова, Тодор Тодоров
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.CVIII, с.121-207
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-8054
Страници: 87

Заглавие на публикацията: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005)
Съавтори: Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Пламен Петков, Любомир Иванов, Красимира Славева, Стела Касабова, Веселка Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.283-323
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Тип: Статия (8)
Заглавие на публикацията: Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Диалог, 2013, бр.2, с.42-53
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Социальное развитие сферы планирования в Республике Болгария
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2011
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Статистически анализ на различията в заплащането на наетите лица посредством MICROSOFT EXCEL
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Народностопански архив, 2011, бр.1, с.81-98
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Анализ на входящите потоци на банкови преводи от емигранти
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Народностопански архив, 2009, бр.3, с.50-64
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Взаимодействието между макроикономическите системи и формирането на миграционни нагласи у населението
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Народностопански архив, 2006, бр.4, с.64-79
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0323-9004
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Анализ на жизнеспособността на земеделските кооперации
Съавтори: Росица Колева, Стела Касабова
Издателство: Аскана ООД, 2005
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовата състоятелност на земеделските кооперации
Съавтори: Стела Касабова, Росица Колева
Издание: Диалог, 2004, бр.4, с.49-60
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Взаимовръзка между основните показатели, характеризиращи физическото развитие и дееспособност на студентите от групите по баскетбол към СА “Д. А. Ценов” Свищов.
Съавтори: Радослав Николов, Стела Касабова
Издание: Спорт и наука, 2004, бр.4, с.108-114
Издателство: Б. и., 2004
ISSN: 1310-3393
Страници: 7

Тип: Доклад (9)
Заглавие на публикацията: STATISTICAL DIMENSIONS OF CIRCULAR ECONOMY
Съавтори: Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов, Евгени Овчинников
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Оценка на различията в доходите и разходите на домакинствата по децилни групи
Съавтори: Стела Касабова, ЦВЕТЕЛИНА ЦАНОВА
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Статистически методи за анализ посредством MS Excel (проверка на хипотези)
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: ДонНУ, 2011
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Анализ на структурните промени на БВП по райони за планиране
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0481-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Utilizing the analysis of variance when measuring the seasonal fluctuations in agriculture
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: Национальная академия наук Украины, 2010
ISBN: 978-966-02-5876-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Използване на дисперсионния анализ при измерване на сезонните колебания в селското стопанство
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Specific indexes for capital efficiency analysis in public companies, Еconomiske teme
Съавтори: Стела Касабова, Росица Колева
Издание: Ekonomske teme, 2005, бр.XLIII, с.249-257
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2005
ISSN: 0353-8648
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Анализ на ефективността на капитала в акционерните дружества от фармацевтичния подотрасъл
Съавтори: Росица Колева, Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Анализ на основни антропометрични показатели на студентите участващи в занятията по баскетбол от СА “Д. А. Ценов” Свищов.
Съавтори: Радослав Николов, Стела Касабова
Издание: Спорт и наука, 2004, бр.2, с.56-61
Издателство: Б. и., 2004
ISSN: 1310-3393
Страници: 6

Тип: Учебник (1)
Заглавие на публикацията: Статистика и математическо моделиране
Съавтори: Стела Касабова, Иван Стойков
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: ISBN 978-954-400-612-9
Страници: 240

Тип: Учебно помагало (1)
Заглавие на публикацията: Инвестиционен анализ на човешки капитал. Свитък с изпитни материали
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 70