Публикации на доц. д-р Стела Касабова

Тип: Студия (1)
Заглавие на публикацията: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005)
Съавтори: Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Пламен Петков, Любомир Иванов, Красимира Славева, Стела Касабова, Веселка Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.283-323
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Тип: Статия (3)
Заглавие на публикацията: Макроикономически анализ на триадата "доходи - потребление - икономически растеж" по децилни групи
Съавтори: Стела Касабова, ЦВЕТЕЛИНА ЦАНОВА
Издание: Диалог, 2012, бр.4, с.247-260
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Анализ на жизнеспособността на земеделските кооперации
Съавтори: Росица Колева, Стела Касабова
Издателство: Аскана ООД, 2005
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Взаимовръзка между основните показатели, характеризиращи физическото развитие и дееспособност на студентите от групите по баскетбол към СА “Д. А. Ценов” Свищов.
Съавтори: Радослав Николов, Стела Касабова
Издание: Спорт и наука, 2004, бр.4, с.108-114
Издателство: Б. и., 2004
ISSN: 1310-3393
Страници: 7

Тип: Доклад (4)
Заглавие на публикацията: Структурни изменения и различия на разходите на домакинствата по децилни групи
Съавтори: Стела Касабова, ЦВЕТЕЛИНА ЦАНОВА
Издателство: УНСС, 2012
ISBN: 978-954-644-308-3
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Оценка на различията в доходите и разходите на домакинствата по децилни групи
Съавтори: Стела Касабова, ЦВЕТЕЛИНА ЦАНОВА
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0603-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Анализ на ефективността на капитала в акционерните дружества от фармацевтичния подотрасъл
Съавтори: Росица Колева, Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Анализ на основни антропометрични показатели на студентите участващи в занятията по баскетбол от СА “Д. А. Ценов” Свищов.
Съавтори: Радослав Николов, Стела Касабова
Издание: Спорт и наука, 2004, бр.2, с.56-61
Издателство: Б. и., 2004
ISSN: 1310-3393
Страници: 6

Тип: Учебно помагало (1)
Заглавие на публикацията: Инвестиционен анализ на човешки капитал. Свитък с изпитни материали
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 70