доц. д-р Стела Касабова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: 05.02.06. "Статистика и демография", от 23.03.2010
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Социално-икономическа информация, от 1985 до 1990
Институция: ВФСИ "Д.А. ЦЕНОВ", България, СВИЩОВ
Образователна степен: МАГИСТЪР, от 1985 до 1990
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент доктор, от 23.03.2010 до 14.12.2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 19.07.1999 до 23.03.2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 08.07.1993 до 19.07.1999
Работодател: СА "Д.А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: ПРЕПОДАВАТЕЛ, от 08.07.1993
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски A2 A2 A2 A2 A2
руски език A2 A2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация:
Заглавие: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005) , не е посочено
Организация:
Заглавие: Структурните промени – парадигма на новата икономика , не е посочено
Организация:
Заглавие: Оптимизиране на производствените разходи - предпоставка за устойчивост и конкурентноспособност на зърнопроизводството , не е посочено
Организация:
Заглавие: Доходи, потребление и икономически растеж , не е посочено