доц. д-р Стела Касабова

доц. д-р Стела Касабова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Доцент