Публикации на

Тип: Монография (5)
Заглавие на публикацията: Эффективность и экономическое развитие - возможности аналитической оценки (ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АНАЛИТИЧНА ОЦЕНКА)
Съавтори: Кирил Митов, Людмила Дончева, Маргарита Гергова
Издателство: ЖДТУ, 2012
ISBN: 978-966-683-341-2
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Енциклопедия по счетоводство
Съавтори: Георги Илиев, Людмила Дончева, Стоян Стоянов и др., Васил Божков
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2011
ISBN:
Страници: 311

Заглавие на публикацията: Енциклопедия по счетоводство. Л-Я.
Съавтори: Васил Божков, Васко Райчев, Георги Илиев, Даниела Дурина, Евгени Рангелов, Иван Дочев, Иван Златков, Людмила Дончева, Надя Костова, Силвия Трифонова, Стоян Стоянов и др., Теодора Рупска, Христина Колева
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2011
ISBN:
Страници: 311

Заглавие на публикацията: Методически и приложни аспекти на анализа на финансовото състояние
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-207-7
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Проблеми на анализа на ефективността на капитала (за предприятия от фармацевтичния подотрасъл)
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 978-954-400-207-7
Страници: 265

Тип: Студия (8)
Заглавие на публикацията: Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие
Съавтори: Красимир Шишманов, Никола Янков, Галина Захариева, Александрина Александрова, Венцислав Василев, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Повишаване конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели
Съавтори: Георги Иванов, Емилиян Тананеев, Крум Крумов, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Зорница Петкова, Момчил Антов, Галя Кушева, Дияна Иванова, Красимир Кулчев, Жельо Желев, Ивелина Станева, Ирина Ефтимова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.550-579
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Анализ на конкурентоспособността на хотелиерския бизнес
Съавтори: Стела Касабова, ГАЛЯ КУШЕВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.60-90
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия
Съавтори: Кирил Митов, Людмила Дончева, Маргарита Гергова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.362-383
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовото състояние на предприятието по данни на годишния финансов отчет
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009
ISBN:
Страници: 58

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнесанализ" в условията на новите реалности
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева, Красимир Кулчев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.235-272
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Инструменти за анализ и оценка на ефективността на капитала
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Иван Петров, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева, Димка Костадинова, Искра Кирицова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.213-250
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Тип: Статия (31)
Заглавие на публикацията: Конструиране на "Балансирана система от показатели за ефективност" - бариери, връзки, индикатори
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2016
ISBN: 978-954-644-956-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Статистически методи за анализ на бизнес риска
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Икономика 21, 2016, бр.1, с.93-104
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1314-3123
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Изследване на удовлетвореността от хотелиерските услуги
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Бизнес управление, 2014, бр.1, с.37-56
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия
Съавтори: Кирил Митов, Людмила Дончева, Маргарита Гергова
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2012
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Показатели за аналитична оценка на рентабилността на бизнеса и ефективността на капитала
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Субекты анализа финансового состояния предприятии (Субекти на анализа на финансовото състояние)
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2010
ISBN: 978-966-683-264-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Анализ на възможностите за възстановяване на платежоспособността на предприятието
Издателство: Информа Интелект, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Анализ на оборота на капитала
Издателство: Делова седмица ООД, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Анализ на отчета за паричните потоци
Издателство: Доби прес ЕООД, 2009
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Аналитични аспекти на кредитоспособността
Издателство: Информа Интелект, 2009
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Годишният доклад за дейността на предприятието - аналитични аспекти
Издателство: Доби прес ЕООД, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Обща диагностика на финансовото състояние по данни на счетоводния баланс
Издателство: Делова седмица ООД, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Особености на анализа на текущите активи
Издателство: Доби прес ЕООД, 2009
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на анализа в процеса на одита
Издателство: Доби прес ЕООД, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Структурен анализ на баланса
Издателство: Делова седмица ООД, 2009
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Финансов анализ на кредитоспособността на банковите клиенти
Издателство: Делова седмица ООД, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Във фокуса на финансовия анализ – общинските дружества
Издателство: Делова седмица ООД, 2008
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Информационни и организационни аспекти на бизнесанализа
Съавтори: Кирил Митов, Людмила Дончева
Издание: Счетоводство XXI, 2008, бр.6, с.21-23
Издателство: Информа Интелект, 2008
ISSN: 1312-1197
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на “Общински пазари” ЕАД
Издателство: Информа Интелект, 2008
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Финансови аспекти на анализа на дейността на лечебните заведения
Издателство: Счетоводство и контрол ООД, 2008
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Анализ финансовой устойчивости
Издателство: Донецкий национальный университет, 2007
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Нови аспекти в обучението по икономически анализ
Съавтори: Людмила Дончева
Издание: Български счетоводител, 2006, бр.22, с.5-7
Издателство: Счетоводство и контрол ООД, 2006
ISSN: 1310-7186
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Анализ на жизнеспособността на земеделските кооперации
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: Аскана ООД, 2005
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Методически подходи и техники за анализ и оценка на жизнеспособността на земеделските кооперации
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Икономика и управление на селското стопанство, 2005, бр.3, с.39-45
Издателство: Селскостопанска академия, 2005
ISSN: 0205-3845
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовата състоятелност на земеделските кооперации
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Диалог, 2004, бр.4, с.49-60
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Маргарита Гергова, Людмила Дончева
Издателство: Делова седмица ООД, 2004
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Диагностика на финансовия риск в предприятието
Издателство: Информа Интелект, 2003
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Ефективността на капитала – възможности за анализ
Издателство: Информа Интелект, 2003
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Графичен метод за анализ на финансовото равновесие
Издателство: Информа Интелект, 2002
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Относно инструментите за анализ на ефективността на капитала
Издателство: Делова седмица ООД, 2002
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Анализ эффективного использования привлеченного капитала
Издателство: Економiчна думка, 2000
ISBN:
Страници: 5

Тип: Доклад (36)
Заглавие на публикацията: Analysis of the condition and trends in Danube tourist area in Bulgaria
Съавтори: Галя Кушева
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2017
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Анализ на конкурентоспособността на бизнеса чрез използване на BSC
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Сътрудничеството между Академията и бизнеса - за успешен старт на кариерното развитие
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми на анализа на предприемачеството в животновъдството
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Практически аспекти на анализа на вземанията в индустриалните предприятия
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Икономически растеж на туристическия бранш в Република България
Издателство: УНСС, 2013
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми на анализа на конкурентоспособността на български черноморски хотели
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: RATING SYSTEM FOR ANALYZING COMPETITIVENESS OF HOTEL CHAINS IN REPUBLIC OF BULGARIA (РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛСКИТЕ ВЕРИГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ )
Издателство: University Goce Delchev - R. Macedonia, 2012
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на ефективността от използване на ресурсите
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Аналитична оценка на трудовия потенциал и фирмения растеж с използване на MS EXCEL
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Аналитична оценка на ресурсния /имуществения/ потенциал на предприятието
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2011
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Практически аспекти на анализа на вземанията в индустриалните предприятия
Издателство: Multinational Financial Society, 2011
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Анализът на ефективността на ресурсния потенциал – предпоставка за успешни бизнесрешения
Издателство: Издателство на МВБУ - Ботевград, 2011
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложение на програмни продукти в анализа на търговския бизнес
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Съвременното предприятие като обект на бизнесанализа
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Обучението по анализ в магистърските програми
Издателство: УИ Стопанство, 2010
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложение на Microsoft Excel в обучението по финансов анализ
Съавтори: Людмила Дончева, Богомил Трайков
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Analysis of enterprise solvency under the conditions of a financial crisis
Издателство: Faculty of economics Nis, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на бизнеса
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на анализа в процеса на одита
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Организация бизнес-анализа
Издателство: Академii економiчнних наук Украiни, 2008
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Нови аспекти в обучението по икономически анализ
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2007
ISBN: 978-954-494-845-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Анализ денежных потоков
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2007
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Анализ на кредитния рейтинг на банката (теоретични аспекти)
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2007
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Възможности за усъвършенстване на обучението по “Бизнесанализ”
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0372-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Информационни проблеми на финансовия анализ и одита
Съавтори: Людмила Дончева
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2006
ISBN: 978-954-494-766-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Анализ на операционния риск в търговските банки
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Specific indexes for capital efficiency analysis in public companies, Еconomiske teme
Съавтори: Стела Касабова
Издание: Ekonomske teme, 2005, бр.XLIII, с.249-257
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2005
ISSN: 0353-8648
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Анализ на ефективността на капитала в акционерните дружества от фармацевтичния подотрасъл
Съавтори: Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Система за контрол и оценка при обучението на икономическите кадри
Издателство: УИ Стопанство, 2004
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Състоянието на фармацевтичния бранш в Република България – анализ и тенденции
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2004
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Технологични процедури при анализа на ефективността на капитала
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Обучението по “Икономически анализ” – състояние и перспективи
Съавтори: Михаил Михайлов, Людмила Дончева
Издателство: Б. и., 2002
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Теорията за анализ на капиталовата структура
Издателство: УИ Стопанство, 2002
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управленческий фирменньiй анализ оборотного капитала
Издателство: Економiчна думка, 2001
ISBN:
Страници: 4

Тип: Учебник (18)
Заглавие на публикацията: Анализ на бизнес риска
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1283-3
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовите отчети
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1399-1
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Основи на бизнес анализа
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1282-6
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1541-4
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Основи на бизнес анализа
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Основи на финансовия анализ
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Анализ на индустриалния бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов
Издателство: Фабер, 2013
ISBN:
Страници: 314

Заглавие на публикацията: Анализ на аграрния бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Людмила Дончева
Издателство: Фабер, 2012
ISBN:
Страници: 326

Заглавие на публикацията: Анализ на производствения и търговски бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 164

Заглавие на публикацията: Анализ на търговския бизнес
Съавтори: Людмила Дончева, Михаил Михайлов, Кирил Митов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN:
Страници: 320

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовите отчети
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN:
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Анализ на търговския бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Людмила Дончева
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-400-218-3
Страници: 422

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовите отчети
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: Фабер, 2009
ISBN:
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Анализ на търговския бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Людмила Дончева
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-891-9
Страници: 357

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовите отчети
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Основи на финансовия анализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 153

Заглавие на публикацията: Анализ на търговския бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Людмила Дончева
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-657-2
Страници: 400

Заглавие на публикацията: Анализ на търговския бизнес
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0087-5
Страници: 370

Тип: Учебно помагало (15)
Заглавие на публикацията: Бизнес анализ
Съавтори: Красимир Кулчев, Галя Кушева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по анализ
Съавтори: Михаил Михайлов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 106

Заглавие на публикацията: Практически курс по финансов анализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Людмила Дончева, Красимир Кулчев, Галя Кушева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Анализ на финансовото състояние на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Икономически анализ
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0846-1
Страници: 143

Заглавие на публикацията: Практически курс по основи на бизнес анализа
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Людмила Дончева, Красимир Кулчев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0885-0
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по анализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 103

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по анализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Кирил Митов, Маргарита Гергова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 103

Заглавие на публикацията: Практически курс по основи на бизнесанализа. Методически апарат, решени и нерешени задачи и казуси
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Людмила Дончева, Красимир Кулчев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0596-5
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Практически курс по основи на бизнесанализа. Методически апарат, решени и нерешени задачи, тестове и казуси
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева, Красимир Кулчев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0448-7
Страници: 201

Заглавие на публикацията: Програмни продукти в анализа и контрола
Съавтори: Богомил Трайков
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-006-6
Страници: 100

Заглавие на публикацията: Бизнесанализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева, Красимир Кулчев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0386-2
Страници: 126

Заглавие на публикацията: Бизнесанализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0298-3
Страници: 122

Заглавие на публикацията: Финансов анализ
Съавтори: Михаил Михайлов, Маргарита Гергова, Кирил Митов, Билю Билев, Людмила Дончева
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0305-X
Страници: 90